Site Overlay

Asbest verwijderen; in ieder geval voor 2024

Asbest is levensgevaarlijk. Blootstelling aan asbestdeeltjes in de lucht kan op de lange termijn namelijk kanker en tumoren in de longen tot gevolg hebben. Aan de gevolgen van asbestblootstelling, overlijden jaarlijks bijna 1000 mensen in Nederland alleen. Daarom heeft de overheid zich voorgenomen te zorgen, dat er in 2040 geen mensen meer zullen overlijden aan de gevolgen van dit materiaal.

Subsidieregeling asbestverwijdering voor particulieren

De subsidieregelingen op het gebied van asbestverwijdering zijn de laatste 2 jaar veelvuldig veranderd en aangepast, zeker voor de particulier. Dit maakt het voor particulieren vaak lastiger om tot accurate en relevante informatie te komen. Het verwijderen van losgebonden en niet-hechtgebonden asbest is wettelijk verplicht en alle werkzaamheden moeten gemeld worden bij de gemeente. Wordt dit niet gedaan dan kan er een fikse boete tegenover staan. Toch was er in het jaar 2015 geen officiƫle subsidieregeling voor het verwijderen van asbest voor particulieren. Dit zorgde ervoor dat vele van hun niet over de financiƫle draagkracht beschikten om tot asbestsanering over te gaan.

Subsidie asbestverwijdering voor de bedrijfssector

Voor fiscale bedrijven zijn er andere regelingen en subsidies beschikbaar. De overheid legt extra veel nadruk op het aanmoedigen en bijstaan van bedrijven die van asbestverwijdering gebruik willen maken aangezien hun invloed in de maatschappij groter is als die van particulieren. Een extra bijkomstigheid is dat bedrijven zich vaak zo bewust en positief mogelijk willen profileren op een competitieve arbeidsmarkt.

– MIA en VAMIL

De twee meest voordelige en bekende fiscale regelingen voor bedrijven zijn de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Door middel van de MIA kan je een behoorlijk percentage van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Dit percentage kan oplopen tot wel 36%. Normaliter wordt het percentage bepaald naar aanleiding van de specifieke milieu-effecten die de betreffende bedrijfsmiddelen hebben veroorzaakt. Hoe groter het positieve effect, hoe hoger het percentage zal zijn. Met de VAMIL kan je ook aardig je voordeel doen. Deze voordelige regeling geeft bedrijven de mogelijkheid om tot maar liefst 75% van hun investeringen af te schrijven op ieder willekeurig moment en was de regeling in het jaar 2011 bepaald. Door middel van deze regeling maak je minder fiscale winst en betaal je daardoor ook minder belasting over die jaargang.

Copyright © 2000-2020 Inrichting-Huis.nl - alle rechten voorbehouden